Nieuwe cursus zendamateur gaat in 2023 van start

Klaas Robers (PAØKLS) zal vanaf februari 2023 wederom een nieuwe cursus zendamateur gaan verzorgen.
Informatie over de cursus is te vinden op http://a13.veron.nl/activiteiten/opleiding/

Inschrijven kan per e-mail via ons secretariaat: a13@veron.nl