Voor iedereen die zelf ook graag zendamateur wil worden biedt de VERON afdeling Eindhoven een opleiding tot zendamateur aan.
De opleiding wordt verzorgd door Klaas Robers, PAØKLS.

Bij voldoende belangstelling start een nieuwe opleiding in februari 2023. De cursusavonden zijn wekelijks op dinsdagavond.
De opleiding is kosteloos en staat ook open voor niet-leden.

Meestal gaan cursisten na een jaar op examen (voor het N-examen) en een half tot driekwart jaar later voor het F-examen.
Een vooropleiding in elektronica is zeker niet nodig, maar na afloop van de cursus weet je er zeker een heleboel van!

Afhankelijk van het voorkennisniveau kunnen kandidaten ook gedurende de cursus instappen.
Onze docent kan samen met u bezien of en hoe u het beste kunt aanhaken.

Aanmelden of meer informatie verkrijgen kan via de afdelingssecretaris: a13 @ veron.nl

De VERON heeft een aantal interessante brochures beschikbaar.
In de VERON winkel kunt u studieboeken vinden, onze docent adviseert u hier graag over.