Voor al die actieve en natuurlijk ook alle minder actieve amateurs staan we natuurlijk klaar om al de binnenkomende en uitgaande QSL-post voor u te verzorgen. Daarbij behartigt Harry, PA3CPZ, de PAØ, PE en PD-ers en helaas een zeer kleine groep NL–ers. De overige PA, PB, PC, PG en PH-ers zitten bij Arno PE2WGV in de bak samen met de PI-stations.

Natuurlijk kun je er als zend- cq luisteramateur van alles aan doen om de QSL-post zo soepel mogelijk te laten verlopen, dit kan o.a. door:

  • Duidelijk in blokletters de call te schrijven
  • De juiste via call  te gebruiken en deze indien mogelijk in rood te schrijven
  • Het juiste formaat QSL-kaart (9cm bij 14cm)
  • En voor het sorteren de QSL-kaarten op alfabetische volgorde aanleveren.

De bovenstaande punten zorgen ervoor dat de kaarten sneller en bij de juiste amateur terecht komen (mits die amateur lid is van één van de deelnemende verenigingen).