Bijeenkomsten van de VERON afdeling Eindhoven A13 staan in de Afdelingsagenda