De agenda automatisch per email toegestuurd krijgen?
Stuur een email naar de afdelings secretaris: a13@veron.nl

Alle activiteiten in Wijkgebouw ’t Slot beginnen om 20:00 uur.

Het adres is:
Kastelenplein 167
5653 LX Eindhoven

Let Op! Vanwege het Coronavirus zijn er afwijkende bezoekmogelijkheden van Wijkgebouw ’t Slot! Onderstaande agenda is onderhevig aan wijzigingen dus houd deze goed in de gaten!

Volgens regels van het RIVM is het verplicht om aan te melden voor álle activiteiten. Hiervoor dient men een mail te sturen, per activiteit, naar de afdelings secretaris: a13@veron.nl. Deelname op volgorde van binnenkomst, tot het maximum aantal deelnemers van de betreffende zaal is bereikt. We proberen echter als bestuur zoveel mogelijk activiteiten ‘online’ te organiseren.
Per 29 september 2020 is het verplicht om in wijkgebouw ’t Slot een mondkapje te dragen! Dit geldt voor binnenkomst, toiletbezoek en interne verplaatsingen. Bij zitten kan deze echter worden afgedaan.
In het geval dat u géén mondkapje draagt wordt u de toegang ontzegd. Het barpersoneel heeft mondkapjes beschikbaar.

’t Slot zal vanaf onmiddelijke ingang alleen op maandagavonden geopend zijn. Om die reden zullen de cursusavonden van Klaas, PA0KLS worden verplaatst naar de maandagavond tot het einde van dit jaar.

De agenda voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

DatumAgenda
2 novemberGeannuleerd QSL buro + veiling/verkoop + onderling QSO.

Cursusavonden van Klaas, PA0KLS worden verplaatst naar de maandagavond tot het einde van dit jaar.
16 novemberGeannuleerd Lezing.

Cursusavonden van Klaas, PA0KLS worden verplaatst naar de maandagavond tot het einde van dit jaar.
30 novemberGeannuleerd QSL buro + veiling/verkoop + onderling QSO.

Cursusavonden van Klaas, PA0KLS worden verplaatst naar de maandagavond tot het einde van dit jaar.
21 decemberVERPLAATST MAAR ONDER VOORBEHOUD: Lezing Netwerk en antenne analysers
Een lezing door Bob, ON9CVD. Door het goedkoper worden van meetapparatuur vanwege de vele ontwikkelingen op hard- en software is diverse meetapparatuur beschikbaar geworden voor de radioamateur. In deze zelfde tijd heeft de eenvoudige antenne analyzer (SWR meter) een verder gaande ontwikkeling doorgemaakt, waarmee het onderscheid tussen de prestaties van de amateur instrumenten en de professionele netwerk analyzer veel kleiner is geworden. De kennis voor het gebruik van dit soort hoogwaardige meetinstrumenten is er echter niet minder op geworden.
Tijdens deze lezing zal Bob op onnavolgbare wijze de basis principes van dit soort meetinstrumenten nader gaan bekijken en de mogelijkheden van diverse uitvoeren naast elkaar te zien. Kortom; een zeer interessante lezing die je niet mag missen!

De agenda hierboven is opgebouwd volgens de onderstaande structuur, maar daar wordt soms van afgeweken voor feestdagen of andere redenen.

DatumActiviteitLocatie
2e maandag van de maandQSL-bureau + veiling/verkoop + onderling QSOWijkgebouw 't-Slot
4e maandag van de maandLezing of huishoudelijke vergaderingWijkgebouw 't-Slot
1e dinsdag van de maandBestuursvergaderingBij bestuursleden thuis
Iedere dinsdagCursus Zendamateur door Klaas RobersWijkgebouw 't-Slot