De agenda automatisch per email toegestuurd krijgen?
Stuur een email naar de afdelings secretaris: a13@veron.nl

Alle activiteiten in Wijkgebouw ’t Slot beginnen om 20:00 uur.

Het adres is:
Kastelenplein 167
5653 LX Eindhoven

De agenda voor de komende tijd ziet er alsvolgt uit:

DatumAgenda
22 oktoberflitslezingen
Bij de A13 flitslezingen wordt de snelheid van een lezing enorm opgevoerd: veel informatie, flitsend, snel, kort, bondig. Tijdens de lezingen gaan we niet diep in op een onderwerp: we willen prikkelen & de zaal uitdagen. Uitdiepen & napraten kan: na afloop.

Elke flitslezing duurt maximaal 15 minuten, inclusief intro, vragen en afsluiting. Meteen daarna begint de volgende flitslezing, dus uitloop/napraten/etc. kan wel, maar ná afloop (als alle lezingen klaar zijn).

1: Rens, PD1LAW verteld over Field Programmable Gate Arrays waar bij hij een vergelijking maakt met andere FPGA's versus microcontrolers op basis van arduino.
2: Martin PA3DSC: Trafo uit de junkbox wat heb ik er aan, wat kan ik er mee.
3: Klaas PA0KLS: Wat is er gebeurd met PI3EHV in de afgelopen tijd
4: Ralph PA1RB: Vertelt over de K3NG rotor controller die hij heeft gemaakt.
12 novemberQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
13 novemberBestuursvergadering
26 novemberBob (ON9CVD) sluit de rij lezingen van dit kalender jaar met een lezing over antenne tuners. Zendamateurs met een beperkte mogelijkheid om antennes op te stellen, proberen dan maar om zoveel mogelijk amateur banden te bestrijken met zo weinig mogelijk antennes. Een goede antenne tuner zorgt er dan voor dat de vaak complexe antenne impedantie wordt omgezet naar de ‘standaard’ 50 Ohm waaronder de transceiver volgens zijn specificaties kan werken. Zo’n tuner bestaat meestal maar uit een beperkt aantal componenten, maar je kunt je afvragen of hier altijd de meest optimale combinatie wordt gekozen, geschikt voor het toegepaste vermogen en het brede scala van complexe impedanties die de eigen antenne vertoont. De voordracht gaat in op deze aspecten, en ook op het vermogen dat in zo’n tuner achter blijft onder deze wisselende belastingen.
Tenslotte worden er enkele aspecten besproken over het meten van een antenne tuner, waaruit blijkt dat eventuele fabrieksspecificaties zo die al verstrekt worden, op zijn minst onvolledig zijn.
10 decemberQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
11 decemberBestuursvergadering
24 decembergeen activiteit i.v.m. kerstavond

De agenda hierboven is opgebouwd volgens de onderstaande structuur, maar daar wordt soms van afgeweken voor feestdagen of andere redenen.

DatumActiviteitLocatie
2e maandag van de maandQSL-bureau + veiling/verkoop + onderling QSOWijkgebouw 't-Slot
4e maandag van de maandLezing of huishoudelijke vergaderingWijkgebouw 't-Slot
1e dinsdag van de maandBestuursvergaderingBij bestuursleden thuis
Iedere dinsdagCursus Zendamateur door Klaas RobersWijkgebouw 't-Slot