De agenda automatisch per email toegestuurd krijgen?
Stuur een email naar de afdelings secretaris: a13@veron.nl

Alle activiteiten in Wijkgebouw ’t Slot beginnen om 20:00 uur.

Het adres is:
Kastelenplein 167
5653 LX Eindhoven

De agenda voor de komende tijd ziet er alsvolgt uit:

DatumAgenda
22 januariHuishoudelijke vergadering voor leden VERON Eindhoven + QSL bureau
Agenda:
    Opening
    Ingekomen stukken
    Samenvatting notulen vorig jaar (2017)
    Jaarverslag 2017 voorzitter
    Jaarverslag 2017 penningmeester
    Kas controle commissie
    Jaarverslag 2017 secretaris
    Jaarverslagen 2017 werkgroepen
    Bestuur samenstelling 2018
    Pauze
    Begroting komend jaar (2018)
    Praatje voorzitter
    VR 2018: voorstellen en afvaardiging
    Rondvraag
    Sluiting
Na de huishoudelijke vergadering zal Jeroen PE1RXQ wat vertellen over de nieuwe repeater controller die in augustus bij PI2EHV is geinstalleerd.
Deze controller lost niet alleen een aantal problemen op, maar bied ook nieuwe mogelijkheden.
Een van deze mogelijkheden is bijvoorbeeld het automatisch her-uitzenden van de wekelijkse ronde op zondag ochtend, een wens van de vergadering in 2017. Tijdens de lezing zal de techniek hierachter voorgesteld worden.
12 februarigeen bijeenkomst i.v.m. carnaval
13 februariBestuursvergadering
26 februariEric PA2EON praat ons uitgebreid bij over Operating Practice bij het zenden/ontvangen naar Cube-Sats en de informatie pagina's op Amsat-nl.org
12 maartHuishoudelijke vergadering: stemming voorstellen VR2018 + QSL bureau.
13 maartBestuursvergadering
26 maartOp deze avond gaat Ruud PG1R ons iets vertellen over het monitoren van onbekende en/of ongewenste gebruikers van frequentie ruimte: kortweg: INTRUDER WATCH...
10 aprilBestuursvergadering
16 april(!)QSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
30 april(!)flitslezingen
Bij de A13 flitslezingen wordt de snelheid van een lezing enorm opgevoerd: veel informatie, flitsend, snel, kort, bondig. Tijdens de lezingen gaan we niet diep in op een onderwerp: we willen prikkelen & de zaal uitdagen. Uitdiepen & napraten kan: na afloop.
Elke flitslezing duurt maximaal 15 minuten, inclusief intro, vragen en afsluiting. Meteen daarna begint de volgende flitslezing, dus uitloop/napraten/etc. kan wel, maar ná afloop (als alle lezingen klaar zijn).

Exacte agenda nog in te vullen
14 meiQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
15 meiBestuursvergadering
2-3 juniVoorjaars velddag Veron A13 – Eindhoven op camping Knienseerd in Kelpen-Oler. Valt samen met IARU CW velddagen en de VERON VHF-UHF-SHF velddagen. Meer informatie op de website van Ben: www.pa3dwj.nl
4 juniMartein PA3AKE gaat inhoudelijk in op zijn belevenissen met DDS VFO's in ontvangers.
12 juniBestuursvergadering
18 juniQSL bureau + Zelfbouw en demonstratie avond, waar leden uit de afdeling elkaar laten zien hoe ze met de hobby bezig zijn
25 juniOp deze avond gaat Steef PA0IB ons vertellen over wat er zoal gebeurd rond het PI5FTS station on het Fontys in Eindhoven. Zo kan radio 4 brainport (speciaal bedoelt voor studenten in Eindhoven) worden ontvangen via de websdr op 747 kHz
juli-augGeen bijeenkomsten i.v.m. de vakanties
1-2 septemberNajaars velddag Veron A13 – Eindhoven op camping Knienseerd in Kelpen-Oler. Valt samen met IARU SSB velddagen en de zaterdag valt samen met de GRC-9 dag van de SRS. Meer informatie op de website van Ben: www.pa3dwj.nl
3 septemberHet is het weer zover, de jaarlijkse JOTA-JOTI voorbereidingsvergadering. Deze vergadering is zowel voor zendamateurs als voor organiserende leiding en andere geïnteresseerden. Net als voorgaande jaren wordt deze weer gehouden in de blokhut 'de Meerberg' van Scoutng Aalst-Waalre. De blokhut is gelegen aan de Heistraat 64 te Waalre. We starten vanavond om 20.00 uur. Route naar de blokhut: https://www.scoutingaalstwaalre.nl/route.html
10 septemberQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
11 septemberBestuursvergadering
24 septemberLezing 5 - nog in te vullen
8 oktoberQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
9 oktoberBestuursvergadering
22 oktoberflitslezingen
Bij de A13 flitslezingen wordt de snelheid van een lezing enorm opgevoerd: veel informatie, flitsend, snel, kort, bondig. Tijdens de lezingen gaan we niet diep in op een onderwerp: we willen prikkelen & de zaal uitdagen. Uitdiepen & napraten kan: na afloop.

Elke flitslezing duurt maximaal 15 minuten, inclusief intro, vragen en afsluiting. Meteen daarna begint de volgende flitslezing, dus uitloop/napraten/etc. kan wel, maar ná afloop (als alle lezingen klaar zijn).
12 novemberQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
13 novemberBestuursvergadering
26 novemberLezing 6 - nog in te vullen
10 decemberQSL bureau + Veiling/Verkoop + onderling QSO
11 decemberBestuursvergadering
24 decembergeen activiteit i.v.m. kerstavond

De agenda hierboven is opgebouwd volgens de onderstaande structuur, maar daar wordt soms van afgeweken voor feestdagen of andere redenen.

DatumActiviteitLocatie
2e maandag van de maandQSL-bureau + veiling/verkoop + onderling QSOWijkgebouw 't-Slot
4e maandag van de maandLezing of huishoudelijke vergaderingWijkgebouw 't-Slot
1e dinsdag van de maandBestuursvergaderingBij bestuursleden thuis
Iedere dinsdagCursus Zendamateur door Klaas RobersWijkgebouw 't-Slot