Het A13 Minima project – 22 december 2014

Op 22 december 2014 hebben Rens (PE1LGW), Ralph (PA1RB), Joris (PE1GLX), en Jan PE1CID laten zien wat er in onze afdeling wordt gedaan aan het Minima project van Ashher Farhan.

Er is een project website aangemaakt voor belangstellenden met alle informatie op. Neem even contact op met Ralph (PA1RB) als je daar toegang toe wilt hebben.