Teletron T813 ombouw met Arduino besturing

Op maandag 23 november 2015 heeft Jan (PE1CID) een bijzonder interessante en goed bezochte lezing gehouden over het geschikt maken van de Teletron T813 mobilofoon voor amateurgebruik. Daarvoor heeft hij een op Arduino gebaseerde besturing toegevoegd. Jan is hierbij ondersteund door zijn broer Henk (PE1CIC) die de hardware voor zijn rekening heeft genomen.

De sheets van de lezing zijn beschikbaar via de volgende link: A13 T813 Besturing presentatie

Op de laatste sheet is het email adres van Jan te vinden, hij is graag bereid om met liefhebbers de laatste versie van de source code te delen.