Nieuwe cursus zendamateur gaat in 2016 van start

Klaas Robers (PAØKLS) zal vanaf februari 2016 wederom een nieuwe cursus zendamateur gaan verzorgen.
Informatie over de cursus is te vinden op http://a13.veron.nl/activiteiten/opleiding/

Inschrijven kan per e-mail via ons secretariaat: a13@veron.nl