John Minkjan, PH9Z: “De BITX transceiver onder de loep genomen” – 24 februari 2014

Veel mensen kennen het BITX concept van Ashar Farhan (VU2ESE). Een transceiver uit bi-directioneel opgebouwde versterker modules’uit huis, tuin en keuken onderdelen. Het BITX ontwerp is reeds vele malen gekopieerd. John Minkjan (PH9Z) heeft dit ontwerp eens echt uit elkaar getrokken en elke module op losse printen opgebouwd. Dit geeft de mogelijkheid om de eigenschappen van elke module te onderzoeken. De foto’s laten het resultaat zien wat John tijdens zijn lezing heeft gepresenteerd.